Deň Zeme: Pozrite sa, ako triedime vo Výpredaji obliečok

Deň Zeme: Pozrite sa, ako triedime vo výpredaji obliečok.

Svetový Deň Zeme každoročne pripadá na 22. apríla. Cieľom je podpora čistej krajiny bez nerecyklovateľných odpadkov a propagácie ochrany životného prostredia. Oslavy organizované ku Dňu Zeme sa konajú už viac ako 50 rokov. Zero Waste v preklade Nulový odpad označuje životný štýl, ktorý preferuje obaly z ľahko recyklovateľných surovín a nielen to. Ako pristupujeme k recyklácii vo výpredaji obliečok?

Triedime odpad

Ekologicky zameraný sviatok, ktorého cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky či hľadať obnoviteľné zdroje sa stal spoločným sviatkom pre viac ako 190 štátov sveta. Áno, aj my triedime odpad a zakladáme si na spätnú recykláciu obalov. Modrý, zelený aj žltý kontajner užívame aj v našich kanceláriách. Pravidelné triedenie je pomyselný krôčik k úspechu a ochrane životného prostredia.

Zero Waste sa zameriava na samotný výber obalov, nech potravín alebo iného tovaru, napríklad aj toho z e-shopu. Filozofiou Nulového odpadu je opätovné využitie rovnako tak, ako je tomu v prírode. Nepodporuje tvorbu skládok alebo spaľovanie odpadu. Cieľom zástancov Zero Waste je mimo iného zameranie sa na výrobcu alebo distribútorov a snaha presadiť obaly, výber materiálov a výrobné procesy, ktoré budú prívetivé k prírode.

Balíme do recyklovaného

Premýšľate nad ochranou prostredia a triedite odpad, a to nielen ku Dňu Zeme? My na neho myslíme neustále. Na nami zabalených balíčkoch nájdete klasický symbol pre recyklovateľné balenie. Hlavnou snahou firmy je zníženie množstva používaných jednorazových plastov. Využívame len znovu recyklovateľné plastové i papierové obaly, ktoré po vytriedení do farebných kontajnerov je možné opätovne upotrebiť. Čoho sme už dosiahli?

Malé zásielky ako sú uteráky alebo posteľná bielizeň vkladáme to recyklovaných plastových vrecúšok, ktoré po vytriedení sú znovu použiteľné.

Stredné aj väčšie produkty balíme do recyklovaného papiera a kartónov, ktoré patria do modrého kontajnera na papier. Niektoré objemné balíky musia byť pevne spojené strečovými fóliami, ktorej spotrebu sa snažíme minimalizovať.

Ďalším veľkým krokom k zníženiu plytvanie papierom sú daňové doklady, ktoré zasielame v elektronickej podobe. Na vyžiadanie faktúru vložíme tiež k zásielke.

Vytrieďte naše obaly správne

Viete, kam čo patrí? U našich balíčkov si vystačíte so žltou a modrou smetiakom.

  • Žltá - plastové vrecká od malých zásielok, prípadne strečová fólie od nábytku alebo matracov
  • Modrá - papierové krabice a kartóny

A aká je naša vízia?

V recyklácii a spätnom využití obalov sa chceme neustále zdokonaľovať. Naša príroda nám nie je ľahostajná. Chceli by sme znižovať tvorbu zmiešaného odpadu a prehlbovať informovanosť verejnosti. Naučiť našich zákazníkov, kam majú aký obalový materiál umiestniť a ako ho správne vytriediť.