Ako bezpečne preberať balíčky z e-shopov? Poradíme, ako na to!

Bezpečné doručovanie a preberanie zásielok v období koronavírusu

Obavy z nakazenia novým typom koronavírusu pri doručovaní balíkov nie sú nutné. Riziko prenosu z povrchu balíka na človeka je minimálny a žiaden takýto prípad nie je preukázaný. Aj napriek tomu odporúčame dodržiavať základné preventívne a hygienické opatrenia.

Snahou nás všetkých by malo byť tiež minimalizovať kontakt s kuriérom an dobu nevyhnutne nutnú!!

Možnosti bezpečných platieb

 • Platba vopred
 • Platba na dobierku (možná iba platobnou kartou)

Platba v hotovosti sa neodporúča, kvôli možnému prenosu vírusov.

Na určitých miestach a pri daných dopravcov je platba v hotovosti zakázaná.

Prijímam tovar

Nie som v karanténe

 1. Tovar vám kuriér dovezie na adresu doručenia.
 2. Kuriér má vždy nasadenú rúšku, prosím majte ju aj vy.
 3. Potvrdenie príjmu sa vo väčšine prípadov zmenilo z podpisu (teda priameho kontaktu), len na odpis posledných 3 číslic z občianskeho preukazu. Ten nedávajte kuriérovi, iba mu umožnite nahliadnutiu. Ak príjemca odmietne ukázať doklad totožnosti, zásielka nemusí byť doručená.

Som v karanténe

 1. Vašou povinnosťou je vopred telefonicky upozorniť kuriéra, že ste v karanténe.
 2. Prevzatie zásielky je možné, ak kuriér súhlasí a vy máte nasadený respirátor alebo respiračné rúško.
 3. Převzetí musí proběhnout bezkontaktně s minimálním odstupem osob 2 metry. Na tuto vzdálenost dovolte kurýrovi, nahlédnou do svého dokladu totožnosti, čímž potvrdíte převzetí. V omto případě doručení na dobírku není možné.
 4. Prevzatie musí prebehnúť bezkontaktne s minimálnym odstupom osôb 2 metre. Na túto vzdialenosť dovoľte kuriérovi, nahliadnu do svojho dokladu totožnosti, čím potvrdíte prevzatia. V tomto prípade doručenia na dobierku nie je možné.

Odosielam tovar

Nie som v karanténe

 1. Odosielanie a zvozy sú vykonávané podľa zmluvných podmienok dopravcov.
 2. Pri podávaní zásielok dodržujte všetky potrebné opatrenia - maximálnu zodpovednosť, dodržiavanie bezpečného odstupu minimálne 2 m a nasadenie rúška cez nos i ústa.

Som v karanténe

 1. Tu nie je možné uskutočňovať zvozy balíkov.
 2. Nezatajujte prosím teda skutočnosť, že sa na vás vzťahuje karanténa. Nevychádzajte ani do zberných či odosielacích miest dopravcov. Ak porušíte režim karantény, dopravcovia sú povinní túto skutočnosť nahlásiť Polícii a príslušnú hygienickú stanicu.

Zasielanie zásielok do zahraničia

V mezinárodní dopravě zatím nepanují velká omezení. Lze tedy říci, že zásilky je možné do sousedních států posílat. Možné je zdržení doručení zásilky nebo úplné znemožnění, díky omezení dané země. Situace se bohužel mění každým okamžikem.

V medzinárodnej doprave zatiaľ nepanujú veľká obmedzenia. Možno teda povedať, že zásielky je možné do susedných štátov posielať. Možné je zdržanie doručenia zásielky alebo úplné znemožnenie, vďaka obmedzeniu danej krajiny. Situácia sa bohužiaľ mení každým okamihom.

Aká je teda aktuálna situácia?

 • Odosielanie aj príjem zásielok je teda stále možný.
 • Výdajné miesta v obchodoch sú zatiaľ otvorené.
 • Hlavní pravidlo: Chovejte se zodpovědně k sobě i doručovatelům a preberajte balík vždy s rúšku.

Viac informacií nájdete na stránkách dopravcov: